Privacy

Privacy

Inleiding


Als u artikelen bij ons koopt, uw wintersportmateriaal bij ons laat onderhouden of ons om informatie vraagt, dan is deze privacyverklaring op u van toepassing.


De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Anders Outdoor handelt binnen de kaders van deze wet. Hoe wij dat doen staat in deze privacyverklaring.

 


Onze verantwoordelijkheid


Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in ons bedrijf. Anders Outdoor verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij doen dat in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat wij bepalen hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 


Uw verantwoordelijkheid


Lees deze privacyverklaring.

 


Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij en waarom?


Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:


Van iedereen die ons via e-mail om informatie vraagt, hebben wij het e-mailadres en evt. de naam opgeslagen. Hiermee kunnen wij u informeren over zaken als openingstijden, ruimte voor ski-onderhoud, aanbiedingen e.d. Vanwege uw interesse in ons bedrijf kunnen wij u voorstellen dat u dergelijke informatie op prijs stelt, ook omdat wij dit parttime doen en dus niet altijd open zijn.


Van iedereen die bij ons producten koopt waarop garantie van toepassing is, registreren wij de naam en de postcode en evt. verdere adresgegevens. Deze hebben wij nodig om een evt. garantieclaim richting fabrikant te kunnen indienen als u uw aankoopbon niet meer heeft. De postcode gebruiken wij tevens om in beeld te brengen waar onze klanten wonen.


In bepaalde gevallen registreren wij ook het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bijvoorbeeld wanneer wij sommige producten moeten bestellen en naleveren.


Andere persoonsgegevens worden door ons niet geregistreerd.

 


Bijzondere persoonsgegevens


Anders Outdoor verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid).

 


Ontvangen wij gegevens van anderen?


Anders Outdoor verwerkt geen gegevens die wij van andere organisaties hebben ontvangen. De enige gegevens die wij verwerken, ontvangen wij van u zelf.

 


Delen we de gegevens met andere partijen?


Nee. Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere organisaties.

 


Worden uw persoonsgegevens buiten de EU opgeslagen?


Nee, uw gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt. Dat betekent dat op de verwerking van uw persoonsgegevens altijd dezelfde, Europese privacywetgeving van toepassing is.

 


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?


Uw gegevens worden bij ons bewaard totdat u aangeeft dat u deze uit ons bestand verwijderd wilt hebben.

 


Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?


Wij hanteren verschillende technische - en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen.

 


Uw rechten


U heeft als klant verschillende rechten. U kunt deze uitoefenen door een mail naar ons te sturen info@andersoutdoor.nl.

 

Recht op inzage:

U hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.


Recht van correctie:

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.


Recht van verwijdering:

Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen.

 

Recht van dataportabiliteit:

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

 

Recht van bezwaar:

Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang (of algemeen belang), is het mogelijk bezwaar te maken, waarna wij een belangenafweging zullen maken. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.


Recht van beperking:

Gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

 

Heeft u een klacht over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, dan proberen wij altijd een oplossing te vinden. Mocht u desalniettemin toch niet tevreden zijn, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHeeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring?

 

Wij hebben geprobeerd deze privacyverklaring zo transparant en duidelijk mogelijk te maken. Wij horen graag uw feedback. Neem gerust contact met ons op via info@andersoutdoor.nl.


Anders Outdoor is als eenmanszaak de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.